Allt börjar med en scen och ett scengolv

Mobila och fasta scener och scengolv för olika typer av uppträdanden.

 

Snabbt in, snabbt ut!

Våra mobila scener kan etableras väldigt snabbt och blir därmed väldigt kostnadseffektiva att etablera. Med en mobil scen minimerar man tiden då en plats är obrukbar för det tänkta användningsområde. Vi har kunskapen och säkerställer att all montering och uppställning sker på ett säkert sätt för att uppfylla alla krav.

Scener och scengolv för unika ändamål

Våra traditionella scener och scengolv byggs för hand och kan därmed byggas på platser där en mobil scen inte kan användas. Det är ofta i trånga miljöer där det är problem att komma in med en mobil scen utan man blir hänvisad till att bygga den manuellt.

Även små scener är viktiga

Vi anpassar scen efter dina behov. Här är även bakgrunden anpassad med en LED-vägg.

Tryggt och säkert

En scen innebär hantering av stora laster och vi gör alla beräkningar på förhand så vi vet hur byggnationen ska utföras för att vara säker och funktionell. Och vår riggningsutrustning uppfyller alla säkerhetskrav och kontrolleras regelbundet av certifierade tekniker.

Stora som små scener

Vi har stora som små scener för att passa alla ändamål.

Vi äger våra scener och scengolv

Då vi själva äger och hanterar våra scener vet vi att de fungerar och uppfyller alla krav. Och vi har lång erfarenhet av att etablera dem på alla tänkbara platser så känner vi oss trygga med att vi levererar en säker scen för ert arrangemang.

Vi anpassar för dina behov

Vi anpassar våra scener och scengolv så de passar dina behov optimalt.

Download

Mobilscen Stageline SAM 440

SAM 440 Tech. Specs-1 (1)

SAM 440 Technical Drawings-2 (2)

 

 

 

 

 

Vi hjälper dig!

Vill du veta mer eller få en offertförfrågan? Tveka inte att kontakta oss via telefon och e-post eller skicka in din förfrågan via formuläret bredvid!