Referenser

Ett axplock av referensprojekt:

Medaljcermonier Stora torget Falun Skid VM 2015
Sabaton Open Air festival
Dala Businessgala inkl. konferens/föredragsscen
Turspelen Grönklitt / Personalstiftelsen vid Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Invigning Dala Sports Academy
Konferens Stora Enso FK Arena
Invigning provhall ABB Ludvika
Clash of nations Falun
Teknisk turnéproduktion P-Floyd